A A A

Realizator

     

Realizatorem projektu Diagnoza wykluczenia w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie jest Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive. Nasza firma badawcza istnieje na rynku od ponad 5 lat. Tworzą ja młodzi, energiczni i doświadczeni ludzie - absolwenci i doktoranci socjologii.

Specjalizujemy się w badaniach społecznych dotyczących rynku pracy. Naszymi klientami są przede wszystkim powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy. Dotychczas zrealizowaliśmy też 5 projektów związanych z rynkiem pracy i edukacji w ramach działania 2.1 ZPORR.

Obecnie realizujemy też inne projekty w ramach PO KL
zobacz: inne projekty