A A A

Inne projektyKształcenie ustawiczne przepustką do kariery - monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego) )
Strona projektu:
http://www.ksztalcenie.org.pl
Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego
- partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie (WUP Katowice)
Strona projektu:
http://www.pup.cieszyn.pl
Kobieta - aktor na rynku pracy
(WUP Kraków)
Strona projektu:
http://kobietanarynkupracy.pl